Dialogisen vuorovaikutuksen, oppimisen ja yhteistyön valmennus sekä mentorointi

Kuva: Niina Mero
Helena Aarnio FT (Ph.D),  PsL (Lic.A Psych) In memoriam 1949-2021

Dialogivalmennuksella rikastavaan vuorovaikutukseen, yksilön ja koko yhteisön kukoistukseen sekä parhaisiin tuloksiin.// Enriching interaction, thriving individuals and community and best outcomes through dialogical coaching.

Täältä pääset kuuntelemaan uusimmat dialogiosaamisen podcastit.


Hei, tervetuloa sivustolleni. Olen tehnyt suuren osan elämäntyöstäni yliopettajana ammatillisen opettajankoulutuksen parissa HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyöni kohdistui vuorovaikutukseen, oppimiseen ja ohjaamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä, erityisalueina dialoginen oppiminen ja ohjaaminen sekä oppimisyhteisön rakentaminen. Käsitykseni mukaan dialogiosaaminen on paras perusta tehokkaalle ja tulokselliselle oppimiselle sekä yhdessä tekemiselle.


Olen toiminut kansainvälisissä hankkeissa dialogiosaamisen kehittäjänä ja asiantuntijana (DIALE ja DIAMEE). Näissä hankkeissa kehitettiin dialogin oppimiseen menetelmiä, dialogiosaamisen valmennusohjelma ja dialogisten menetelmien sovelluksia yrittäjyysvalmennukseen.
Olen ihmistieteiden edustaja, joka uskoo oppimiseen ja siihen, että maailman paranemisen avain on ihmisessä itsessään ja ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Näiden asioiden puolestapuhujana jaksan jatkuvasti innostua. Opettajat ovat ratkaisevassa asemassa auttamassa maailmaa kehittymään. Sen vuoksi on ollut hienoa olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuden tekijöiden ammatilliseen kasvuun. Nyt jatkan toimintaani yrittäjänä osaamisalueideni äärellä ja tarjoan dialogiosaamisen koulutusta, mentorointia ja valmennusta työ- ja oppimisyhteisöjen kehittämiseen.

Dialogiosaamisen koulutus ja valmennus auttaa rakentamaan yhteisöä, jossa

  • on turvallista ja luottavaista oppia ja työskennellä
  • vuorovaikutetaan vertaisina eikä toistensa kilpailijoina - ymmärretään keskinäinen riippuvuus tavoitteen saavuttamisessa
  • arvostetaan jokaisen ainutlaatuista potentiaalia hyvään lopputulokseen pääsemisessä
  • kommunikaatio on symmetristä - jokainen uskaltaa kertoa ajatteluaan ja sitä kuunnellaan tarkasti
  • toiminta perustuu jokaisen sisäiseen motivaation
  • keskustellaan paljon ja asioita osataan pohtia nimenomaan erilaisista näkökulmista, ikään kuin toisen silmälaseja lainaten ja sitä kautta ymmärtäen
  • päästään keskustelussa ja työskentelyssä usein luovaan flow-tilaan ja pystytään synnyttämään aidosti uutta.

Dialogissa pääsee rikastavaan vuorovaikutukseen ja jokainen osallistuja alkaa kukoistaa. Yhteisen työn tulos syntyy vertaisesta ihmisarvosta ponnistaen, jokaisen ainutlaatuisuutta hyödyntäen, vanhoista käsityksistä vapautuen, läsnäolevasti kuunnellen ja kysymysten mahtavaan voimaan nojautuen. -Helena